การยื่นแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1

ปิดระบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งปีสำหรับข้าราชการ
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558

 

Spread the word. Share this post!